19. november - Verdens toalettdag!

Tenk at det finnes en egen dag for toalettet! Denne markeringen ble startet av FN i 2013 for å sette søkelyset på alle de som lever under dårlige eller manglende sanitære forhold. I Norge er det heldigvis ikke manglende sanitæranlegg som er det største problemet, men urenset utslipp fra toalettavløp er likevel en utfordring.

Godt at stadig flere kommuner ser viktigheten med å sette krav til også private avløpsanlegg. Til denne viktige jobben har de både EU’s og Norges vanndirektiv å hjelpe seg med.

Vanndirektivet er det første samordna miljødirektivet, og har som formål å beskytte Norges vannforekomster mot bl.a. forurensning. Norge har gjennom vanndirektivet og vannforskriften forpliktet seg til å nå miljømålene som går ut på at alle vannforekomster skal oppnå såkalt «god tilstand», innen utgangen av 2021. Dette betyr en vesentlig opprydding i spredt avløp, med hovedvekt på utslipp til ferskvannsforekomster.

Norge er på vei i riktig retning, men målet om å være helt ferdig innen utgangen av 2021 ser dessverre ikke ut til å holde. Vi vil derfor benytte anledningen til å si at Biovac har de avløpsløsningene du som privatperson trenger for å gjøre ditt avløp miljøvennlig.

I anledning toalettdagen benytter vi også anledningen til å minne om alt hva som ikke skal i avløpet:

  • Sanitetsbind/tamponger
  • Bleier, vaskefiller og våtservietter
  • Maling, terpentin, klorin, whitespirit, olje, bensin og sterke kjemikalier
  • Kaffegrut
  • Gjenstander som ikke løser seg opp i vann

Ha en fortsatt flott toalettdag!

————————————————————————————–

Trenger du renseløsninger for vann og avløp?

Ta kontakt med Biovac, så finner vi en løsning som passer for ditt hus eller din hytte. Ring oss på nummer 63 86 64 60, eller kontakt oss på våre hjemmesider her.

Bestill befaring

  • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 15 MB.
    • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.