Åmdals Verk Renseanlegg

Biovac rehabiliterte Åmdals Verk RA for Tokke kommune i 2012.

Kommunen gikk i første omgang ut med en anbudskonkurranse der det skulle bygges et helt nytt prosessbygg. Lavest kostnad på innkomne tilbud var på ca. 5,3 mill. noe som var over estimerte og bevilgede penger til nytt renseanlegg. Tokke kommune valgte derfor å kjøre prosessen på nytt.

Grunnet kommunens økonomiske rammer prosjekterte Biovac inn et nytt renseanlegg i eksisterende prosessbygg da dette ville spare kommunen for store summer. Bassenger i eksisterende renseanlegg ble omgjort til prosessrom ved å skjære ned bassengvegger og støpe igjen utsparinger etc. Reaktortankene som er utført i rotasjonsstøpt PEH ble deretter senket ned i de gamle bassengene og det ble montert inn en plattform og en vindeltrapp for enkel tilgang til prosessen. Det ble deretter gravd ned en glassfibertank på utsiden av bygget som inneholder mottakstank og slamlager.

Innvendig kledning ble byttet til vannfaste fjøsplater og det ble etablert et maskinrom i eksisterende bassenger for blåsemaskiner og kompressor. Ombyggingen resulterte i et meget kompakt og driftsvennlig renseanlegg som kostet kommunen ca. 2 millioner kroner mindre enn opprinnelig tilbud der det var tatt høyde for å bygge nytt prosessbygg.

Anlegget er dimensjonert for ca. 300 personer og mottar normalt kommunalt avløp fra tettstedet Åmdals Verk i Tokke kommune

FØR
FØR
FØR
ETTER
ETTER
ETTER