Moderne avløpsløsninger – spiller det noen rolle?

Moderne avløpsløsninger – spiller det noen rolle?

Når kommunene kartlegger spredt avløp er det mange huseiere som får pålegg om å oppgradere sitt private avløp, slik at det er i tråd med dagens forurensningsforskrift.

For huseierne innebærer dette ofte en uvelkommen kostnad, og mange setter spørsmålstegn med viktigheten av dette pålegget. Spiller virkelig avløpet så stor rolle i den store sammenhengen? Ja, det spiller faktisk en rolle.

Skadelige utslipp fra avløp kan reduseres

I 2016 ble det sluppet ut hele 360 tonn fosfor fra små private avløpsanlegg (under 50 pe) i Norge, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Dette er i hovedsak utslipp fra gamle septiktanker, sandfilter, enkle slamavskillere og lignende. Om alle som ikke kan koble seg til et større felles renseanlegg oppgraderer avløpssystemet sitt til et moderne renseanlegg, kan vi redusere utslippet av fosfor med over 324 tonn. Det monner!

Les mer: «Bærekraftig og kortreist produksjon av minirenseanlegg».

Avløpsvann må renses

Når vi snakker om spredt avløp er det i første rekke overgjødsling, det vil si utslipp av fosfor og nitrogen, som er hovedproblemet. Men helseaspektet er også av betydning. Bakterier og andre stoffer risikerer å forurense både badevann og drikkevannskilder om ikke avløpsvannet renses før det slippes ut i naturen. Når urenset kloakk slippes rett ut øker risikoen for å pådra seg sykdom, for eksempel ved bading i nærheten av et utslippssted.

Behøver du ny løsning for ditt avløp?

Biovac har mange års erfaring med levering av avløpsløsninger for både hus og hytter. Vi hjelper deg å utbedre ditt avløp, slik at du ikke trenge rå tenke på om avløpsvannet havner på avveie. Ta kontakt med oss her.