Det er i motgang vi beviser hva som bor i oss!

Allerede på starten av året fikk vi med oss at et virus herjet i Kina, nærmere bestemt i byen Wuhan i Hubei-provinsen. Med bakgrunn i økt samhandling på tvers av landegrenser innen for eksempel økonomi, samfunn, teknologi, kultur, politikk og økologi har verden på mange måter blitt et «mindre» sted. Globaliseringen har tatt oss for fullt.

av Petter Mellquist, CEO Biovac Environmental Technology AS

Likevel virket virus-utfordringen i Wuhan å være langt unna, og noe som kanskje ikke ville påvirke oss utover samhandelen med dette store folkerike landet i øst for en periode.

I løpet av noen få dager i mars endret alt seg. Vi fikk for alvor se hvor fort et virus kan spre seg – til hele verden. Og ikke minst hvilke dramatiske konsekvenser dette får for folkehelsen, enkeltmennesker, kritiske samfunnsstrukturer og næringsliv over hele kloden. Helt plutselig sto vi midt oppe i det selv, med begge beina. 

Rammer norsk folkehelse og næringsliv

Store deler av norsk næringsliv opplever tilstander man ikke kunne se for seg eller være forberedt på, der alle på en eller annen måte blir berørt. Både store og små virksomheter permitterer sine ansatte, oljeprisen stuper, børser filleristes over hele verden mens hyttefolk og joggere blir utskjelt fra alle hold. 

De fleste tar situasjonen så alvorlig som myndighetene ber oss om, samtidig som andre igjen ikke forholder seg til situasjonen i det hele tatt. Det er nemlig sånn med oss mennesker, vi er så forskjellige. 

Biovac verner om sine ansatte, kundene og virksomheten

Forhåpentligvis kjenner så mange som mulig likevel på det ansvaret hver enkelt av oss har for fellesskapet i denne ekstraordinære situasjonen, og er med på å ta i et tak for laget! Det er vi helt avhengige av.

Som leder av Biovac, en mellomstor skandinavisk virksomhet, blir man i disse dager satt på prøver man ikke kunne forestille seg. Det er beslutninger og veivalg som skal tas, uten at noen sitter på noe som ligner en fasit å følge. Ingen vet helt hvor dette vil lede, og hvordan konsekvensene på kort og lang sikt vil arte seg. 

Utover å legge til rette for å følge FHI sine anbefalinger om smittevern, har man som leder også fokus på å holde hjulene i gang, ta vare på de ansatte og virksomheten – og etter beste evne sikre at vi alle har en jobb å gå til når vi har kommet oss gjennom dette. For det gjør vi!

Innsatsvilje, kreativitet og handlekraft

Det er i situasjoner som dette vi beviser hva som bor i oss. Det er imponerende og rørende å se innsatsviljen, kreativiteten og handlekraften som Biovac sine ansatte viser daglig, i all hovedsak fra hjemmekontor. Innimellom hjemmeundervisning av barna og alt annet som har endret seg de siste ukene, evner vi som virksomhet å holde trykket oppe og er 100% operative. 

Som aktør i kategorien samfunnskritisk er dette ekstremt viktig – vi har ikke bare ansvar for oss selv, men også våre 14 000 servicekunder der ute som stoler på at vi gjør jobben vår. Også nye kunder blir ivaretatt på beste måte av en aktiv og operativ salgsavdeling, og prosjektavdelingen kjører også på full gass. Det lett å være stolt over Biovac sine ansatte.

Biovac har gjennom sine snart 40 år vært preget av samhold og et godt arbeidsmiljø. Et godt sted å være hvor vi tar vare på hverandre, kunder og samarbeidspartnere. Ikke noe slår en god bedriftskultur. Og nettopp kulturen er selve grunnmuren for å stå stødig gjennom vanskelige tider – det er nå vi skal vise hva som bor i oss. For vi kommer oss gjennom dette også!

Ta vare på hverandre der ute, og ta en ekstra en for laget! Det gjør vi.

Har du spørsmål om driften vår eller om tiltakene vi har satt igang for å håndtere corona-smitte? Du kan kontakte oss her.