Birketveit Renseanlegg

Biovac har rehabilitert Birketveit Renseanlegg for Iveland kommune

Biovac prosjekterte inn et nytt renseanlegg i eksisterende prosessbygg da dette ville spare kommunen for store summer.

Underliggende volumer ble omgjort til steinfang, mottakstank og slamlager og taket ble hevet med ca. 1 meter. De underliggende volumene ble støpt igjen og det ble deretter plassert reaktorer i rotasjonsstøpt PEH over bassengene for å utnytte plassen. Dette resulterte i et meget kompakt og driftsvennlig renseanlegg med bl.a tørroppstilte pumper for enkel service.

Alt av utstyr (ventiler, pumper, blåsere og røropplegg) er enkelt tilgjengelig for driftsoperatøren. Anlegget er dimensjonert for ca. 500 personer og mottar normalt kommunalt kloakkavløp fra husholdninger.

FØR
FØR
FØR
FØR
ETTER
ETTER
ETTER
ETTER
ETTER