Bruflat renseanlegg

Nytt hovedrenseanlegg i Etnedal kommune

Bruflat Hoverdrenseanlegg i Etnedalg kommune skal rense kloakk fra 1600 personerBiovac Environmental Techology AS har i juni/juli 2018 avsluttet montering og startet opp nytt hovedrenseanlegg for Etnedal Kommune. Anlegget er spesialdesignet for å ta imot tett tank avløp fra hyttebebyggelse i tillegg til septik og normal kommunal kloakk. Anlegget er fullt utstyrt med maskinelt septikmottak, innløpssil m/sandfang, slamavvanning og luktreduksjonsanlegg med UV-lys.

Renseanlegget ligger rett ved sentrum av Bruflat og resipient er elva Etna. Anlegget er bygget som en lukket prosess og det er fokusert på enkel drift der HMS er satt i høysete. Anlegget er dimensjonert for ca. 1600 personer.