Rent vann og avløp gir en bærekraftig fremtid

Urenset kloakk inneholder blant annet fosfor, bakterier og andre stoffer som vi helst ikke vil slippe ut i naturen. Biovac har siden etableringen i 1982 satset på utvikling, produksjon, salg og drift av avløpsrenseanlegg – med tanke på fremtiden.

Historien bak Biovac

I 1979 tok gründeren Leif Rønsen med seg en idé hjem til Norge, etter et besøk i USA. Ideen omhandlet rensing av avløpsvann fra spredt bebyggelse. I Kapellveien på Kolbotn startet den første utviklingen av Biovac husanlegg, det som senere skulle vise seg å bli fundamentet i utviklingen av det som ble en markedsleder i bransjen gjennom flere tiår. Helt siden da har det vært en viktig forutsetning at alle Biovacs renseanlegg blir utviklet og produsert i Norge.

Trykk her for å lese: «Fra kloakk i kjelleren til mikroorganismer i hagen».

Moderne sortiment innen avløp

I dag har bedriften flere ben å stå på innen vann- og avløpsrensing. I tillegg til våre anerkjente avløpsrenseanlegg, har vi også infiltrasjonsanlegg, pumpestasjoner, slamavskillere og tette tanker for avløpsvann, samt membranfiltersystemer for rensing av drikke- og prosessvann. Gjennom sortimentet vårt kan vi møte alle behov innen vann- og avløpsbehandling.

Interessert i produktene våre for rensing av avløp? Se mer her.

Vanndirektivet

Vanndirektivet er det første samordna miljødirektivet, og har som formål å beskytte Norges vannforekomster mot blant annet forurensing. Norge har gjennom vanndirektivet og vannforskriften forpliktet seg til å nå spesifikke miljømål. Disse innebærer at alle vannforekomster skal oppnå såkalt «god tilstand» innen utgangen av 2021. Dette betyr en vesentlig opprydding i spredt avløp, med hovedvekt på utslipp til ferskvannsforekomster.

Biovac som kompetansesenter

Biovac er ikke bare en lokal produsent, men også et kompetansesenter for avløpsrensing. Vi er markedsledende i miljøvennlig rensing av avløpsvann, og har tatt ansvar for å videreutvikle og tilpasse kjent teknologi for norske forhold.

I dag er Biovac en betydelig bidragsyter i opprydningsarbeidet som for tiden pågår blant spredt avløp i distrikts-Norge, med utgangspunkt i vanndirektivet.

En arbeidsplass med fokus på kompetanseheving

Biovac er gjennom sin virksomhet med på å skape arbeidsplasser med synergier langt utover egen virksomhet. Vi er i dag 47 fast ansatte og har tilknyttet oss et korps på over 50 serviceteknikere for service og vedlikehold av de over 14.000 renseanleggene vi har i drift i Norge i dag.

Biovac jobber også kontinuerlig med å utdanne forhandlere gjennom et eget sertifiseringsprogram. Vi ønsker at alle som deltar i opprydningsarbeidet, inkludert forhandlerne, skal inneha kompetanse i forhold til både resipientvurdering, lokal tilpasning og utnyttelse. Alt med tanke på fremtiden og en renere natur.

Les mer: Kloakkering av turisthytter.

Biovac leverer renseanlegg for ditt vann og avløp

Dersom du behøver å utbedre ditt avløp, er våre renseanlegg løsningen. Uansett hvor din bolig befinner seg, kan vi sørge for at avløpet ditt fungerer i henhold til kommunale forskrifter for forurensning og rensing av avløpsvann. Ta kontakt med oss i dag for en prat om hva vi kan gjøre for deg!