Biovacs renseanlegg: et naturlig valg for kommuner og grender

Biovacs store avløpsrenseanlegg (SBR-anlegg) som er plassert i et eget prosessbygg er det mest foretrukne anlegget på markedet. I løpet av de siste årene har disse anleggene likevel fått sterk intern konkurranse fra en Biovacs egen serie med nedgravde, større anlegg.

Intervju med Kenneth Haugseth, Avd. leder Prosjekt/SBR, Biovac Environmental Technology AS

Signaturanlegget får intern konkurranse

Biovac SBR-anlegg som installeres i egne bygg har vært selskapets signatur i mange år, og er fortsatt det mest foretrukne på markedet. Men nå har disse anleggene fått sterk intern konkurranse fra en serie nedgravde varianter for kommuner, grender, campingplasser, hytteområder og lignende. Kenneth Haugseth, leder av Prosjektavdelingen i Biovac, forteller om etterspørselen som skapte behovet for nye, nedgravde anlegg.

– Et sortiment av større nedgravde anlegg større enn 50pe var et ønske fra kommuner og husklynger som vi så vokse frem. Det fantes rett og slett ingen komparativ leverandør av slike anlegg som også hadde service og vedlikehold i fokus, sier han.

Maskinrommet til Biovacs renseanlegg
I et romslig maskinrom nede i anlegget finner man alle komponenter for å styre og kontrollere renseanleggets funksjoner.

Kenneth forteller videre:

– Det var dessuten et tomrom å fylle i markedet for denne type avløpsrenseanlegg, som kan installeres på en sikker måte i frostutsatte områder, noe som bekreftes ved våre leveranser til for eksempel Bessheim Fjellstue i Vågå, Mebygda i Lierne kommune og vår pågående leveranse til Folgefonna Turistsenter på omtrent 1200 moh.

Biovac renseanlegg: unike egenskaper

Selv om renseanlegget er gravd ned, vil man likevel få nøkkelegenskapene til et Biovac anlegg: 

  • minimalt med lukt
  • ingen åpne vannspeil
  • driftssikkerhet
  • robust renseprosess
  • god HMS for driftsoperatører

Biovac sine ingeniører, prosjektledere, tekniske tegnere og R&D-ansvarlige summerte opp alle ønsker, krav og forventninger som måtte oppfylles. Resultatet ble et avløpsanlegg med stor fleksibilitet og en holdbarhet utover det vanlige. Nå har det gått noen år siden det første store SBR-anlegget ble installert, der alt var plassert under bakken – og det har blitt en suksess.

Nedgravde avløpsanlegg plasseres for eksempel der et bygg av forskjellige årsaker ikke er hensiktsmessig eller mulig, eller der grunnforholdene tilsier at et nedgravd anlegg er mer egnet. Anleggene tilpasses kundens ønsker, og resultatene fra rensingen tilfredsstiller naturligvis alle krav.

Trykk her for å lese «Kloakkering av turisthytter» på vår blogg.

Kontrollpanel til Biovacs renseanlegg
Kontrollpanelet på renseanlegget gir god oversikt, og er enkelt å bruke.

Kompatibelt og fleksibelt anlegg

Det tekniske rommet med ventiler, pumper, kompressorer og automasjon er designet som en integrert del av anlegget, under bakken. Alt er også lett tilgjengelig for service og vedlikehold. Prefabrikkerte hus på omtrent 2,4 x 2,4 meter kan også leveres til områder med mye snø, eller til kunder som av andre grunner ønsker et lite men rimelig overbygg.

– Biovac sine avløpsanlegg er selvsagt kompatible med alternative eller eksisterende løsninger, forteller Kenneth videre.

– Ingen vet jo hva fremtiden bringer, men det finnes mange gamle installasjoner som har behov for modernisering eller rehabilitering. Våre nedgravde løsninger er da et meget godt alternativ, konstaterer han.

Automasjonen, eller styringen, i Biovac sine anlegg gjør at kundene kan styre og overvåke anlegget fra en webleser eller fra kommunens eksisterende toppsystemer. Private kunder vil kunne få driftsmeldinger på SMS eller e-post. Denne muligheten er viktig ut fra et miljø- og kostnadsperspektiv, da det blant annet bidrar til mindre reising ut til selve anlegget.

I tilfeller hvor det stilles høyere krav til funksjoner utover det som er standard, har Biovac god kompetanse på tilpassede løsninger. Det kan for eksempel være forfiltrering eller ytterligere rensetrinn for å imøtekomme særskilte, lokale krav. Biovac har mange års erfaring, og leverer flere ulike løsninger for å ivareta resipienten på best mulig måte.

Les mer: «Er du ny eier av bolig med Biovac minirenseanlegg?»

Biovac leverer hele verdikjeden

Biovac prosjekterer, bygger, leverer, installerer, starter opp, gir opplæring, og til sist tar vi også ansvaret for service og vedlikehold av anlegget – med andre ord hele verdikjeden. Men hva er det som skiller Biovac fra konkurrentene? Hva er det som gjør Biovac til en foretrukken produsent og leverandør?

– Det har helt enkelt med helheten å gjøre. Anleggene kan bygges oppå bakken i et eget prosessbygg, eller fullstendig under bakken. Dette gir stor fleksibilitet. Vi kan også tilpasse renseprosessen til eksisterende bygningsmasser slik at investeringskostnadene holdes lavest mulig, forteller Kenneth.

– Vi har bygget renseanlegg med offentlig toalett, mulighet for tømming av bobil og campingvogn, garasje til hytteforeningens skiløypesnøskuter og oppholdsrom for den lokale vaktmestertjenesten for å nevne noe, fortsetter han.

– Komponentene er av høyeste kvalitet, og vi sørger for at det er kapasitet til fremtidige behov når kunden ønsker det. Biovac er kundens partner hele veien, fra prosjektering til service og drift, avslutter Kenneth før han løper videre til neste kundemøte.

La Biovac levere ditt nye avløpsanlegg

Trenger du ny avløpsløsning som sikrer både fleksibilitet og kvalitet? Biovac leverer renseanlegg som passer din bolig og eiendom. Ta kontakt med oss her for en uforpliktende samtale om hva vi kan tilby deg.