Avløpsanlegget – et valg for hele livet

Det finnes mange ting å tenke på når du skal skifte ut avløpet, og det kan være vanskelig å velge riktig. Vi går gjennom prosessen og kommer med smarte tips og råd før du gjør en av de viktigste investeringene i ditt liv.

Eie avløpsanlegget selv, eller sammen?

Et stort og viktig spørsmål i planleggingsfasen er om du vil eie avløpet selv, eller sammen med én eller flere naboer.

Fordelen med å eie sitt eget avløp er at du har full kontroll over valget, utgifter og hva som skylles ned i avløpet. Med rett valg har du et avløpsanlegg for livet.

Fordelen med å eie sammen med andre er at investerings- og servicekostnadene blir lavere. Det er et interessant og gunstig valg, dersom huseierne som deler på anlegget blir enige om ansvarsfordelingen.

Økonomisk og holdbart

Ulike teknikker og løsninger for avløp har forskjellig levetid og kvalitet. Tradisjonelle avløpsløsninger som sandfilter og infiltrasjon har en relativt kort levetid på opptil 10 år, og er ofte ikke billigere enn mer moderne løsninger. I tillegg må slike løsninger deponeres som byggavfall ved en eventuell utskiftning. 

Det samme gjelder om du for eksempel velger et minirenseanlegg som ikke er utviklet for norske klimaforhold, men samtidig lover «gull og grønne skoger». Det kan bli en kostbar investering på sikt. 

For at din investering skal bli så bra som mulig bør du velge et avløp som holder over tid og gjerne i flere generasjoner framover. Renseprosessen må fungere i et varierende klima og med dokumentert og målbar effekt. Dette stiller høye krav til produsent og leverandør, og det er nødvendig at de utfører egen forskning, utvikling og kontroll – helst i Norden.

En viktig ting å tenke på er at en ubetenksom entreprenør kan foreslå det anlegget som gir best fortjeneste, i stedet for å ta hensyn til huseierens langsiktige behov. Derfor er det viktig at du selv tar ansvaret for å velge hvem du vil ha med på laget for å kunne gjøre en trygg handel.

Hva bør du egentlig vite om avløpsrenseanlegget ditt? Les mer her.

Velg driftssikkerhet når du velger renseanlegg

Kundeservice er svært viktig når du skal velge renseanlegg og avløpsløsning. Som huseier finnes det mer morsomme ting å gjøre enn å bekymre seg for avløpet. Når du velger en løsning er det viktig å vite at en erfaren servicetekniker kan komme og hjelpe deg om noe går galt – helst innen 24 timer. Dette kan være helt avgjørende, prøv for eksempel å forestille deg å være uten avløp gjennom julehelgen.

Noen avløp har blant annet et filter som du selv må rengjøre flere ganger i året. Andre tekniske løsninger krever service tre til fire ganger per år. De kan derfor bli dyre i drift. Kvaliteten varierer også mye mellom de ulike leverandørene, og mange produkter er ikke tilpasset vårt klima.

Plassering og størrelse på avløp

Når avløpet skal anlegges på tomten, er plassering og størrelse viktig. Spesielt med tanke på eiendommens fremtidige verdi. Et tradisjonelt sandfilter sammen med en fosforfelle er omfangsrik, og består av tre til fire lokk og to til fire rør som stikker opp for lufting. Den beslaglegger derfor et areal på ca 15 x 3 meter og anlegges under bakken, eller som en opphøyd kul, avhengig av grunnvannstanden.

Sammenligne dette med et minirenseanlegg som bare bruker en tiendedel av arealet. Anlegget har bare ett eller to lokk som synes over bakken, samt et eventuelt styreskap. Dette er viktige faktorer, og vil spille en rolle for hvordan plenen vil se ut og hvordan den kan brukes.

Planlegging og søknad

Når du har bestemt deg for hvilken type anlegg du skal ha, må du sende en bygge- og utslippssøknad til kommunen. I denne legger du ved hvilken type anlegg det gjelder, kart med plassering av anlegg, rørgater og utslippspunkt, samt vannkilder. Du skal også sende med produkt- og prosjektbeskrivelser, tegninger og godkjenninger. Kjenner du deg usikker på hvordan du skal gå frem, kan leverandøren hjelpe til med utslippssøknaden. Flere forhandlere kan også ta seg av hele søkeprosessen.

Om du ikke allerede har kontakt med en erfaren entreprenør, er det tid for å finne en på dette tidspunktet. Mange seriøse leverandører er allerede tilknyttet entreprenører. Still krav om at de har kompetanse på akkurat den type avløpsløsning du har valgt, slik at du kan være trygg på at arbeidet utføres i henhold til både lovverket og forventningene sine.

Biovac kan hjelpe deg med utslippssøknaden. Trykk her for å lese mer.

Entreprenørarbeidet

Det er som sagt viktig at entreprenøren er kjent med den avløpsløsningen du har valgt. Før arbeidet starter må du også ha fått bygge- og utslippstillatelse fra kommunen. Dette er svært viktig da du er personlig ansvarlig for din eiendom, og utslipp derfra. Har du et gammelt anlegg, må du bestille slamtømming. Du trenger også en elektriker for å legge opp kabler til ditt nye anlegg. Dette tar vanligvis entreprenøren seg av. Om de gamle avløpsrørene fra huset er i sement, støpejern eller keramikk, skal disse alltid byttes om til plastrør. Dette er for å unngå lekkasjer og store kostnader i fremtiden.

Det er også en fordel om området rundt der installasjonen skal gjøres er fri for vegetasjon. Det vil være med på å holde entreprenørkostnadene nede, for da unngås ekstraarbeid og rydding. Når arbeidet er ferdig utført, skal det sendes en ferdigmelding til kommunen. Dette gjøres i samarbeid med entreprenør og elektriker.

Les mer her: Er du ny eier av bolig med Biovac minirenseanlegg?

Installert avløpsanlegg – hva skjer videre?

Ulike typer avløpsanlegg krever ulik oppfølging. Om du ikke vil bruke mye tid på dette, bør du velge et avløpsanlegg med gode garantier, personlig servicetekniker og høy kvalitet.

Det er likevel et ansvar som du ikke kommer utenom, og det er hva du skyller ned i avløpet. Ingen av avløpsrenseanleggene håndterer sterke kjemikalier, eller ting som ikke løser seg opp i vann. Still derfor mange spørsmål fra leverandøren, slik at du får et godt grunnlag for å ta riktig beslutning!

Kontakt Biovac i dag – vi hjelper deg med ditt vann og avløp!

Dersom du velger riktig anlegg til rett sted, trenger du ikke bekymre deg for avløpet på mange år! Ta kontakt med oss her, så veileder vi deg i valg av avløpsanlegg.