Hva bør du vite om avløpsrenseanlegget ditt?

Informasjon til huseiere med private avløpsrenseanlegg

Hvorfor rense avløpsvannet?

Mange vann og vassdrag er forurenset av næringssalter (fosfor og nitrogen), organisk materiale (materiale som stammer fra plante- eller dyreriket), partikler og bakterier. Disse stoffene kommer fra jordbruksavrenning, avløpsvann og industri eller næring.

Når for store mengder organisk materiale og næringssalter blir tilført en bekk, elv eller innsjø, fører det til bunndyr og fisk. Da blir vannet også dårlig egnet for friluftsliv og som drikkevann.

Ved å installere moderne avløpsrenseanlegg vil du gjøre en stor innsats for å bedre vannkvaliteten i lokale bekker, elver og innsjøer. Det gir målbare resultater på vannkvalitet og vannmiljø.

Avløpsrenseanlegg

Avløpsvann er det vannet som har blitt brukt inne i huset, til toalettet (svartvann), badet, vaskerommet eller kjøkkenet (gråvann). Det vannet inneholder fosfor, nitrogen, organisk materiale og sykdomsfremkallende bakterier. Et avløpsrenseanlegg renser avløpsvannet. Det finnes to hovedtyper avløpsrenseanlegg: 

Minirenseanlegg

Det finnes mange typer minirenseanlegg og flere leverandører på markedet. Felles for de aller fleste er at de fjerner både organisk materiale (biologisk) og fosfor (kjemisk). Derfor har de både et biologisk og et kjemisk rensetrinn. Minirenseanlegg krever mer kunnskap om bruk og oppfølging enn naturbaserte renseanlegg for å fungere tilfredsstillende. 

Se våre minirenseanlegg her.

Naturbaserte renseanlegg

Det finnes to hovedtyper naturbaserte anlegg for rensing av fosfor og organisk materiale: Infiltrasjonsanlegg som benytter jordmasser på stedet, og filterbedanlegg (konstruert våtmark). Naturbaserte renseanlegg har bedre renseeffekt på bakterier. 

Trykk her for å se våre filterrenseanlegg.

Vedlikehold av avløpsrenseanlegg

Innsatsen til anleggseierne er viktig. Når renseanlegget er satt i drift, er det du som eier som har ansvaret for at det renser som det skal. Du må derfor ha kunnskap om hvordan anlegget fungerer og sørge for drift og vedlikehold. Alle anleggseiere bør ha en serviceavtale med en fagkyndig som sørger for at det fungerer tilfredsstillende. For minirenseanlegg er det krav om en slik avtale.

Som ansvarlig anleggseier må du:

 • Sette deg inn i utslippstillatelsen fra kommunen. Her framgår relevant informasjon og vilkår som er viktig for ditt anlegg
 • Sørge for å overholde utslippskrav som gjelder i din kommune. Søk informasjon hos kommunen
 • Ha kjennskap til og sørge for at anlegget driftes og vedlikeholdes slik at det fungerer forskriftsmessig
 • Gi tømmefirma og servicefirma adgang til anlegget
 • Sørge for at tømming og service blir utført regelmessig
 • Følge opp tilbakemeldinger fra tømmefirma, servicepersonell eller kommunen
 • Sikre alle lokk på en tilfredsstillende måte
 • Overføre rettigheter og plikter til ny eier ved salg av eiendom
 • Sørge for å ha relevant dokumentasjon om anlegget ved tilsyn fra kommunen
 • Sørge for skriftlig og tinglyst avtale for fellesanlegg på annen manns grunn

Nyttige huskeregler:

 • Vær obs på hva du heller i vasken eller toalettet
 • Bruk bare miljømerkede vaskemidler – se etter Svanen og blomsten
 • Bruk rist over sluk i oppvaskkummen
 • Ikke hell matrester eller kaffegrut i vasken
 • Ikke bruk kjemiske avløpsåpnere som for eksempel «Plumbo» når avløpet er tett – bruk heller kokende vann eller mekanisk rengjøring
 • Ikke hell olje, flytende fett, maling, løsemidler eller sterke kjemikalier i avløpet
 • Ikke bruk antibakterielle såpeprodukter eller blekemidler som inneholder klor – det dreper bakteriene i renseanlegget
 • Ikke kast hår, bleier, bind, tamponger, våtservietter bomullspads eller Q-tips i toalettet – det kan føre til tilstopping og problemer. Gjenstander som ikke løser seg opp i vann må kastes i søpla

Til sist er det også viktig å huske på:

 • Spar på vannet, spar penger, spar miljøet!
 • Reparer kraner og toalettsisterner som lekker
 • Bruk vannbesparende dusjhoder og toaletter – det reduserer både bruk av kjemikalier og strømforbruket i renseanlegget

Biovac har løsningen

Har du spørsmål om renseanlegg for din bolig? Biovac har lang erfaring, og våre fagpersoner kan tilby råd og veiledning når det gjelder installasjon av renseanlegg. Ta kontakt med oss i dag på våre nettsider, eller ring oss på nummer 63 86 64 60.

Bestill befaring

 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 15 MB.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.