Ingjersmyr renseanlegg

Biovac avsluttet byggingen av Ingjersmyr renseanlegg i Ullensaker kommune rett før sommeren 2018. Anlegget er dimensjonert for ca. 250 personer og tar imot avløp fra Ingjersmyr og omkringliggende gårder og boliger.

Dette anlegget befinner seg under bakken, og det eneste som indikerer at det er et renseanlegg der er et lite hus på 6 kvadratmeter og noen luker i bakken. Anlegget er bygget på samme måte som våre store anlegg, med Biovac sin velkjente SBR prosess. Prosessen er lukket for optimale forhold for de som skal drifte anlegget.

Nytt renseanlegg til beboerne på Ingjersmyr i Ullensaker