Innbygda renseanlegg

Anlegget er forventet ferdig høsten 2018.

Anlegget er dimensjonert for ca. 700 personer pluss industriavløpet fra Tines meieri på Selbu. (De som lager den berømte Selbu Blå) Meieriet tilsvarer avløpet fra ca. 1200 personer.

Biovac sin SBR prosess er spesielt velegnet til rensing av avløp av denne typen varierende belastning da prosessen er særdeles robust. Anlegget er bygget med Biovac sin velkjente SBR prosess og prosessen er lukket for optimale forhold for de som skal drifte anlegget. Her er det også montert avansert luktreduksjon og maskiner av typen innløpssil og DAF. (Disolved Air Flotation, som er meget godt egnet til fjerning av fett i industriavløp)

Biovac bygger Nye Innbygda Renseanlegg i Selbu.