Kapasitet, kostnad og kvalitet

av Marita Iversen, Markedskonsulent

Hva som er viktig når man skal velge renseanlegg - Kapasitet, kostnad og kvalitet. Urenset kloakk inneholder blant annet fosfor, bakterier og andre stoffer som vi helst ikke vil slippe ut i vår rene natur. Spesielt ikke i nærheten av der vi selv ofte oppholder oss. Det stilles derfor i dag krav til den enkelte huseier om å rense avløpsvannet før det slippes videre ut i naturen. Men hva skal du som huseier se etter når du skal velge avløpsløsning?

Mange kommuner har utarbeidet egne lokale forskrifter som beskriver hvilke renseløsninger som de mener egner seg best i sitt område. På www.lovdata.no finner du oversikt over alle lokale forskrifter, se etter "Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg" eller lokale forskrifter med lignende ordlyd.

Når du vet hva kommunen din sier om hvilke løsninger de vil godkjenne er det opp til deg å finne riktig renseanlegg. I en slik beslutningsprosess er det spesielt tre viktige ting å ta hensyn til:

  • Kapasitet – Det er viktig at du installerer et renseanlegg som er i stand til å ta unna alt avløpsvannet. Er anlegget for lite med hensyn til antall brukere, kapasitet pr. døgn og slamlager kan du risikere slamflukt, nedsatt rensegrad og evt. tette grøfter.
  • Kostnad – Se både på hva anlegget koster i innkjøp, og i årlige serviceutgifter. Her bør du ta med alt fra selve renseanlegget, graving, rørleggerarbeid, årlig service, slamtømming, osv. Et avløpsrenseanlegg er ikke en engangsutgift.
  • Kvalitet – Et renseanlegg skal fungere like bra i mange år fremover. Du må da tenke både på funksjon, kvaliteten i anlegget og i de enkelte komponentene, samt tilgang til deler og lokal ekspertise. Det kan i noen tilfeller bli svært dyrt å kjøpe billig.

Trenger du renseløsninger for vann og avløp?

Ta kontakt med Biovac, så finner vi en løsning som passer for ditt hus eller din hytte. Ring oss på nummer 63 86 64 60, eller kontakt oss på våre hjemmesider her.

Bestill befaring

  • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 15 MB.
    • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.