Hvor lang levetid har et minirenseanlegg?

Å spørre om levetid på et minirenseanlegg blir nesten som å spørre «hvor lang er en fisk?». Det er mange faktorer som spiller inn, som bruk, service, installasjon, rensekrav, tilgang til reservedeler, osv. Ingen anlegg fungerer helt likt når de har vært i drift ei stund. Derfor er det også vanskelig å oppgi en generell levetid.

Men det vi kan si noe om, er hvor lenge anlegg har vært i drift, og det kan være med på å si noe om forventet levetid.

Biovac startet opp i 1982, og de første anleggene som ble levert gikk under navnet Biovac Husanlegg. I perioden 1982-1997 leverte Biovac litt over 2000 Husanlegg. I dag (2018) er over 1500 av disse anleggene fortsatt i drift, og mange av fungerer like bra i dag, som den dagen de ble satt i drift.

Likevel vil vi si at vi nå har nådd maks levetid for Biovac Husanlegg – uavhengig av hvor bra de enkelte anleggene fortsatt fungerer. Biovac Husanlegg ble tatt ut av produksjon for 21 år siden, og erstattet i sortimentet av nyere og mer renseeffektive avløpsanlegg.

Tilgangen til reservedeler for de gamle Husanleggene begynner å bli en utfordring, og enda viktigere – rensekravene har endret seg. Kravene til utslipp er mye strengere i dag, enn det var tidligere. Noen steder i landet kan man fortsatt oppleve at kommunen godkjenner en vanlig 2-kamret slamavskiller, men de fleste steder er rensekravet for sanitært avløpsvann 90 % reduksjon av fosfor og 90 % eller 70 % reduksjon av BOF5. Dette er krav alle nyere avløpsrenseanlegg må kunne overholde (gjelder for samlet avløpsvann).

Hva blir da konklusjonen? Vi mener at et Biovac renseanlegg har en potensiell levetid på 30-40 år, forutsatt riktig installasjon og bruk, jevnlig service, tilgang til reservedeler og uendrede krav fra forurensingsmyndighetene. Mange forutsetninger, men de vil alltid være der – uansett anlegg og uansett levetid.