Lyngdal renseanlegg

Lyngdal i Flesberg kommune får nytt renseanlegg til 150 personer

Biovac Environmental Techology AS har inngått kontrakt med Flesberg kommune om bygging av Lyngdal renseanlegg. Anlegget er dimensjonert for ca. 150 personer og Biovac er i full gang med byggeprosessen. Anlegget vil bli startet opp for prøvedrift i november/desember 2018. Anlegget er bygget med Biovac sin velkjente SBR prosess og prosessen er lukket for optimale forhold for kommunens driftsoperatører.