Tre prosent av nordmenn slipper ut urenset kloakk

av Marita Katjana Iversen, Markedskonsulent

I følge tall SSB fra 2016, slipper nesten 3% av Norges befolkning fortsatt urenset kloakk rett ut i naturen.

Se tallene fra SSB her.  

Dette er utslipp som ikke gjennomgår noen form for rensing eller slamutskilling, enten gjennom små private avløp eller i et større, felles avløpsanlegg. Dette utgjør mye urenset og potensielt skadelig avløpsvann.

Biovac leverer renseanlegg for både hus og hytte. Se våre produkter her. 

Mange fylker, spesielt på Østlandet, har gjennom flere år gjort en stor innsats med henhold til lokale krav om avløpsrensing. Tiltak som utbygging av kommunale avløpsanlegg til høygradige renseanlegg og krav til oppgradering av private avløp har ført til betydelig renere sjøer, elver og vann. 

Men på Vestlandet og i våre nordligste fylker har vi fortsatt en vei å gå. Hvis vi tar utgangspunkt i at hver person produserer 152 kg avføring og 500 liter urin per år, snakker vi 6.260 tonn avføring og 20.593.000 liter urin bare i Nordland – rett ut i fjorder, elver og vann, helt urenset. På landsbasis utgjør det 71.991.000 liter urin og 21.885 tonn avføring.

FYLKE ALLE UTSLIPPSKATEGORIER ANDEL SMÅ OG STORE ANLEGG MED DIREKTE UTSLIPP (URENSET) %
Finnmark Finnmárku 76 890 19 175 24,94 %
Troms Romsa 182 633 15 918 8,72 %
Nordland 256 899 41 186 16,03 %
Nord-Trøndelag 142 135 387 0,27 %
Sør-Trøndelag 306 695 2 245 0,73 %
Møre og Romsdal 269 598 24 069 8,93 %
Sogn og Fjordane 113 054 6 096 5,39 %
Hordaland 503 493 13 682 2,72 %
Rogaland 457 955 18 406 4,02 %
Vest-Agder 180 570 298 0,17 %
Aust-Agder 122 820 578 0,47 %
Telemark 176 942 464 0,26 %
Vestfold 252 114 40 0,02 %
Buskerud 271 219 78 0,03 %
Oppland 208 696 44 0,02 %
Hedmark 196 250 646 0,33 %
Akershus og Oslo 1 309 517 617 0,05 %
Østfold 296 844 53 0,02 %
Resten av landet 2 309 352 141 164 6,11 %
Nordsjøfylkene 3 014 972 2 818 0,09 %
Hele landet 5 324 324 143 982 2,70 %

 

Kontakt Biovac i dag

Ønsker du å installere renseanlegg for din kloakk eller ditt avløp? Ta kontakt med oss, så finner vi en god og problemfri løsning for ditt avløp. Vi kan tilby råd og veiledning, og sammen finner vi den løsningen som passer best for deg. Ring oss på nummer 63 86 64 60, eller kontakt oss på våre hjemmesider her.

Bestill befaring

  • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 15 MB.
    • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.