Er du ny eier av bolig med Biovac minirenseanlegg?

Gratulerer med ny bolig! Du har kjøpt et hus eller en hytte med Biovac minirenseanlegg, men vet kanskje ikke helt hva dette innebærer. Eller kanskje du nettopp har kjøpt renseanlegg, og har spørsmål om hva du skal gjøre videre?

Vi i Biovac opplever at mange sitter med de samme spørsmålene om renseanlegget sitt. Hvis du er usikker på hvilke regler som gjelder, krav til vedlikehold og hvordan anlegget skal brukes bør du lese videre. 

Du kan også kontakte oss her for å få hjelp med det du lurer på.

Hvordan fungerer et renseanlegg fra Biovac?

Renseanlegget fra Biovac er installert for å rense avløpsvannet som kommer fra boligen. I avløpsvannet som slippes ut, finnes det bakterier og andre mikroorganismer som sammen med riktig lufttilførsel bearbeider avløpsvannet. Dette er en naturlig prosess som renser avløpsvannet. Metoden er både miljøvennlig og effektiv.

Vil du vite mer om selve renseprosessen? Les mer her. 

Nytt renseanlegg – hva må jeg gjøre?

Som eier av et helt nytt minirenseanlegg er du nødt å fylle ut en utslippssøknad som skal sendes til kommunen. 

Biovac kan hjelpe deg med utslippssøknad. Trykk her for å fylle ut vårt skjema. 

I utslippstillatelsen kan du lese relevant informasjon og vilkår som gjelder for ditt anlegg. For minirenseanlegg er det også krav om å ha serviceavtale. Det er viktig at du innhenter deg kunnskap om hvordan anlegget fungerer og overholder brukerinstruksen. 

Vil du vite mer om hva en utslippssøknad innebærer? Les mer på norsk institutt for bioøkonomi sin hjemmeside.

Eierskifte av renseanlegg

Anlegget som er plassert hos deg har en egen identitet i våre system. Vi har informasjon om hva slags anlegg som er installert hos deg, hvilket år anlegget ble levert og montert, samt servicehistorikken på anlegget. 

Når vi utfører et eierskifte flytter vi denne anleggsinformasjonen fra tidligere eier til ny eier. Men for å gjøre det trenger vi å vite hvem som har solgt og hvem som har kjøpt. 

Kanskje du ikke har tilgang til all informasjonen vi spør om, men det gjør ingenting. Så lenge vi får navnet til forrige anleggseier/fakturamottaker, samt adressen for hvor anlegget er plassert, så finner vi som regel frem til riktig anlegg.

Når vi har mottatt det utfylte skjemaet via hjemmesiden vår og så fort overtakelsen har funnet sted, begynner vi med eierskifteprosessen. Ny eier vil da motta serviceavtale til signering per post, eller eventuelt på e-post dersom ny eier har tilgang til printer eller skanner. I samme brev vedlegges også brukerinstruks og eventuelt informasjon om vår valgfrie trygghetsavtale Biovac Trygg.

Her kan du fylle ut eierskifteskjema på vår hjemmeside. 

Digital kommunikasjon og kontaktinfo

Enn så lenge foregår eierskifter og signering av serviceavtaler skriftlig, men vi ønsker ellers at så mye som mulig av kommunikasjon, korrespondanse og fakturering skal gjøres digitalt. Derfor vil vi gjerne ha den nye eierens e-postadresse. Da kan vi etter utført service begynne å sende servicerapporter elektronisk, hvor det er inkludert informasjon om hvordan det går med anlegget ditt. Her noterer servicetekniker ned om det er noe du trenger å følge opp.

Dersom vi har et mobiltelefonnummer sendes det også ut en sms-bekreftelse om at service er utført. Hvis vi har din e-postadresse sendes faktura dit, og da kan du eventuelt tegne e-fakturaavtale ved å bruke ditt kundenummer som e-fakturareferanse. Det er viktig at du bruker ditt eget kundenummer når du inngår avtalen! 

Har du noen spørsmål om fakturering? Les mer her.

Tilleggsavtale for slamdeponering

Dersom renseanlegget ditt er plassert i et anleggsrom kan du abonnere på noe som heter «slamdeponering». Slamdeponering er en valgfri tilleggsavtale, og innebærer at en servicetekniker tar med seg slamsekkene etter utført service og leverer dem til et slamdeponi. 

Les mer om slamdeponering og hva det koster her.

Ulike ordninger for slamtømming

Har du et nedgravd anlegg må du sørge for at tømming med slamsugebil blir utført regelmessig. Dette er ikke en tjeneste som tilbys av Biovac. Noen kommuner har en egen slamtømmeordning og fakturerer deg direkte via kommunale avgifter. Andre kommuner har en ordning hvor du selv må passe på å bestille slamtømming regelmessig. Da er det slamtømmefirmaet som fakturerer deg etter utført slamtømming. 

Kontakt gjerne din kommune for å få avklart hvilken ordning de praktiserer. Hvor mange slamtømminger anlegget ditt trenger per år er avhengig av typen renseanlegg, og anleggets belastning. Minirenseanlegg skal som en hovedregel slamtømmes minst én gang i året. 

Men, hvordan kan du vite om det er behov for slamtømming? Når servicetekniker utfører service og vedlikehold sjekkes slamnivået, vil det fremkomme om anlegget ditt har behov for slamtømming på servicerapporten i den vedlagte sjekklisten. 

Slamtømmeinstrukser for minirenseanlegg finner du her.

Tilgang og omgivelser rundt renseanlegget


Enten anlegget ditt står inne eller ute, over eller under bakken, så må du sørge for at vårt sertifiserte servicepersonell og eventuelle slamtømmefirma har adgang til anlegget. I tillegg ønsker Biovac at våre serviceteknikere skal ha trygg vei til jobb, så ta gjerne en spasertur til anlegget innimellom for å sjekke at alt er greit.

Her er en liste med ting det kan være lurt å tenke på før servicepersonellet kommer innom:

Sørg for å ha ryddig og trygg passasje til anleggsrommet

 • Pass på at det er god belysning og ikke noe rot på vei til anleggsrommet og i selve anleggsrommet. Rommet er ikke beregnet for lagring av ting og tang.
 • Veien til anleggsrommet må ikke utgjøre en fare for den som ferdes dit.
 • Anleggsrom skal som hovedregel ha direkte tilgang utenfra, spesielle forhold må avklares og avtales med servicetekniker ved avtaleinngåelse. Dette kan gjelde tilgang til nøkkel eller sikkerhetskode.
 • Anleggsrom må ha spylekran og sluk.

Sørg for å ha åpen og trygg vei til nedgravd anlegg

 • Det skal være enkel adkomst til anlegget – det er viktig at anlegget ikke er skjult bak konstruksjoner eller dekorasjoner som gjør det utilgjengelig for servicetekniker.
 • Hold ved like og rydd helårsvei for vare- eller lastebil, innenfor en avstand på maksimalt 30 meter fra anlegget.
 • Uregjerlig vegetasjon rundt anlegget må fjernes.
 • Snø må ryddes, slik at det er enkel ferdsel fram til anlegget

Oppdater din kontaktinformasjon

 • Du må huske å til enhver tid sørge for at serviceteknikeren har riktig kontaktinformasjon slik at de kan nå deg.
 • Sjekk at det er oppgitt korrekt anleggsadresse uten stavefeil slik at man enkelt finner fram til anlegget.
 • Sjekk at det er oppgitt riktig telefonnummer, e-postadresse og fakturaadresse.

Når du mottar serviceavtale til signering i posten, står serviceansvarlig sitt navn og telefonnummer nederst på avtalen. Det vil også fremkomme på servicerapporten hvem som har utført service på anlegget tidligere. Du kan også finne din lokale servicetekniker her. 

Kommunesammenslåing 2020

Når det gjelder kommunesammenslåingen 2020 vil vi i løpet av dette halvåret trenge litt tid til å få på plass riktige kommuner, anleggsadresse, gårds- og bruksnummer. Dersom du på årets siste service legger merke til at det ikke er oppgitt korrekt adresse eller gårds- og bruksnummer, setter vi pris på om du sender oss en mail til service@biovac.no, så skal vi rette dette opp i våre systemer.

Ta vare på minirenseanlegget ditt – da får du mest ut av det!

Vi i Biovac er glade i minirenseanleggene våre, og liker at de blir tatt godt vare på av både deg som anleggseier og våre serviceteknikere. Derfor er det lurt å overholde brukerinstruksen – det er kun bæsj, tiss og dopapir som skal skylles ned i toalettet. Resten kan du kaste i søpla. Følger du disse retningslinjene er det enkelt å ta vare på renseanlegget ditt. Vi ser frem til et godt samarbeid med deg som ny anleggseier!

Hva bør du vite om avløpsrenseanlegget ditt? Informasjon til huseiere med private avløpsrenseanlegg.

Har du flere spørsmål om Biovac sine minirenseanlegg? Kontakt oss her.