Nye Røysing renseanlegg

Anlegget er dimensjonert for ca. 300 personer og tar imot avløp fra omkringliggende boliger, skole, barnehage og gårder.

Nye Røysing renseanlegg er en rehabilitering av et gammelt renseanlegg, så hele prosessen foregår i eksisterende bygningsmasse. Dette gjør at kunden sparer penger på graving og grunnarbeider, samt at bygget blir meget lite, sett i forhold til å bygge anlegget oppe på bakken.

Anlegget er bygget med Biovac sin velkjente SBR prosess. Prosessen er lukket for optimale forhold for de som skal drifte anlegget. Steinkjer Kommune har flere tilsvarende anlegg fra Biovac.

Biovac avsluttet byggingen av Nye Røysing RA i Steinkjer kommune rett før sommeren 2018.

Bygget er satt opp av Innherred Entreprenør AS