Pålegg om nytt avløp?

Av Marita Iversen, Markedskonsulent

Pålegg om nytt avløp?

De fleste av oss tenker nok ikke så nøye over hva som skjer med avløpsvannet når det forsvinner ned i vasken, eller man trekker ned i do. Men kravene til rensing blir stadig strengere, og plutselig befinner man seg i en situasjon hvor den gamle septiktanken ikke er bra nok. Her har vi laget en stegvis guide som kanskje kan hjelpe deg litt på veien.

  1. Kan du koble deg til offentlig (eller privat) trykkledning? Hvis JA, kontakt din kommune med tanke på hvordan du skal gå frem. Hvis NEI, se neste punkt.
  2. Hva krever kommunen? Er det krav om konsulentrapport? Hvilke anlegg vil kommunen godkjenne (Ja, du må sende en søknad til kommunen, både om å få installere renseanlegg, og om utslippstillatelse). Vil du trenge etterpolering?
  3. Kartlegg ditt behov og dine muligheter. Skal du rense samlet avløpsvann, eller bare gråvann? Hvilket avløpssystem har du fra før? Kan noe gjenbrukes? Kan anlegget graves ned, eller plasseres i anleggsrom? Hvor stort anlegg trenger du? Kan du gå sammen med naboer om et felles anlegg? Hvor skal du lede det rensede avløpsvannet? Trenger du hjelp til å besvare alle disse spørsmålene, kan du kontakte en av våre sertifiserte forhandlere som vil komme på en gratis og uforpliktende befaring slik at du er sikker på at du får riktig anlegg til rett sted
  4. Lag deg en oversikt, og hent inn tilbud. Med bakgrunn i hva du har svart under de første punktene må du også ta stilling til hvem som skal grave, hvem som skal legge rørene, hvem som skal utføre elektrikerarbeidet og hvem som skal være ansvarlig prosjekterende og skrive søknadene til kommunen (Ofte vil våre sertifiserte forhandlere påta seg hele jobben, og du trenger ikke tenke mer på det).
  5. Velg riktig anlegg – med tanke på fremtiden. Finn en leverandør du kan stole på, og som kan hjelpe deg med valg av riktig anlegg basert på ditt behov, og kommunens krav. Ta en avgjørelse med tanke på at et avløpsrenseanlegg skal fungere bra i mange år fremover.

Lykke til!

Trenger du renseløsninger for vann og avløp?

Ta kontakt med Biovac, så finner vi en løsning som passer for ditt hus eller din hytte. Ring oss på nummer 63 86 64 60, eller kontakt oss på våre hjemmesider her.

Bestill befaring

  • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 15 MB.
    • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.