Slik fungerer renseanlegget ditt

Mange tror at minirenseanlegg er avanserte, ømfintlige og krever konstant overvåkning. Sannheten er at moderne renseteknikker tvert imot bygger på enkle prinsipper og tilbyr maksimal kontroll på renseprosessen.

Med passiv renseteknikk, for eksempel sandfilter, renser man avløpsvannet gjennom filtrering. Den aktive renseteknikken i et minirenseanlegg byr derimot på helt andre muligheter.

Gjennom å aktivt rense avløpsvannet ved hjelp av mikrobiologi kan man styre og overvåke renseprosessen på en helt unik måte. Om det rensede vannet av en eller annen grunn ikke skulle holde tilstrekkelig bra kvalitet, kan også den aktive prosessen justeres for optimal rensing. I dag finnes det to ulike teknikker som benyttes i minirenseanlegg:

Satsvis rensing i minirenseanlegg

Avløpsvannet havner først i renseanleggets mottakskammer der store partikler i slammet synker til bunns. Vannet føres så videre til pumpekammeret der det vil samles helt til det når en viss mengde, omtrent 200 liter for én husholdning. 

Vannet pumpes deretter over til reaktorkammeret. Rensingen settes igang ved at det tilføres store mengder luft, som fungerer som næring til bakterier og mikroorganismer som finnes naturlig i avløpsvannet. I slutten av prosessen tilsettes et flokkuleringsmiddel som binder fosforet, og som siden synker til bunns og blir til slam. Det tilsettes svært liten mengde flokkuleringsmiddel i slutten av prosessen, slik at bakterienes renseprosess ikke forstyrres.

Prosessen går så over til sedimentering. Slampartiklene synker nå til bunnen. I slampartiklene finner man store mengder bakterier, samt fosforet som flokkuleringsmiddelet har bundet seg til. Når slammet har sedimentert finner man det rensede avløpsvannet øverst i reaktorkammeret, som nå kan pumpes ut av renseanlegget. Slammet pumpes tilbake til mottakskammeret, og bakteriekulturen i slammet er klart til å rense neste porsjon med avløpsvann.

Biovac kjemisk renseanlegg uten bevegelige deler
Bildet viser Biovac FD5N PEH, som er solgt i mer enn 2 500 eksemplarer i Norge. Det er et robust biologisk/kjemisk renseanlegg uten bevegelige deler nede i selve tanken. Prosessen fungerer ved hjelp av luft.

Les mer: «Fra kloakk i kjelleren til mikroorganismer i hagen».

Gjennomstrømmingsteknikk i minirenseanlegg

I et minirenseanlegg med gjennomstrømming innledes renseprosessen med at avløpsvannet slamavskilles. Slamavskillingen skjer ved at vannet renner eller pumpes mellom ulike kammer inne i renseanlegget. Deretter føres vannet videre til et annet kammer for lufting.

Det finnes to ulike måter å fjerne fosfor på i et renseanlegg med gjennomstrømmingsteknikk. Den ene måten er ved å tilsette et flokkuleringsmiddel, vanligvis i forbindelse med lufting. Den andre måten er å la vannet passere en såkalt kalkfelle. Vannet passerer kalkfellen etter avsluttet lufting. På grunn av den høye pH-verdien binder kalken fosforet i avløpsvannet. Ettersom pH-nivået i kalken synker behøver kalksekken å byttes ut ved jevne mellomrom. Dette gjøres som regel med en kranbil, ettersom sekken normalt veier flere hundre kilo.

Kostnaden av å rense ut fosforet blir generelt høy ved gjennomstrømmingsteknikk, siden håndteringen av kalkavfallet er en fordyrende omstendighet. Dessuten krever et gjennomstrømmingsanlegg relativt høy dosering av flokkuleringsmiddel.

Vil du lese mer? Trykk her for å lese: «Hva bør du vite om avløpsrenseanlegget ditt?».

Biovac leverer avløpsanlegg for din bolig

Behøver du renseanlegg til enten hus eller hytte? Biovac avløpsløsninger er effektive og miljøvennlige, og et godt alternativ for boliger som ikke kan kobles på et felles avløpssystem. Kontakt oss i dag for en hyggelig prat om våre produkter, og hva som kan passe deg og din eiendom.