Tørberget i Trysil får nytt renseanlegg høsten 2018

Biovac Environmental Techology AS er i full gang med bygging av Tørberget RA. Anlegget er dimensjonert for ca. 200 personer. Anlegget vil bli startet opp for prøvedrift i september/oktober 2018. Anlegget er bygget med Biovac sin velkjente SBR prosess og prosessen er lukket for optimale forhold for kommunens driftsoperatører. Kommunen har valgt å benytte eksisterende nedgravde volumer for å redusere prosesskostnaden til det nye renseanlegget.

Tørberget RA under bygging