Verdens toalettdag 2021

19. november 2021 er verdens toalettdag. I år er temaet bærekraftige sanitærforhold og klimaendringer, og Biovac er selvsagt med på markeringen!

For å markere behovet for tilfredsstillende toalettforhold for alle, og som et tiltak for å øke bevisstheten rundt de 4.2 milliarder menneskene på jorda som ikke har tilgang til forsvarlig sanitæranlegg, startet FN verdens toalettdag. Det begynte som en uoffisiell dag i 2001, men siden 2012 har det vært en offisiell dag som markeres hvert år, med forskjellige temaer rundt toalett og sanitet.

Jordens eget sanitærsystem

Visste du at det ikke finnes nytt vann? Vannet som du drikker fra kranen, dusjer i og skyller ned i toalettet er det samme vannet som dinosaurer, trilobitter og neandertalere også drakk og vasket seg med.

Siden jordens opprinnelse har det samme vannet blitt brukt om og om igjen, uten å bli dårlig. Jorden har nemlig sitt eget sanitærsystem. En roterende syklus hvor skyer slipper vann ned på jorden som etterpå fordamper og blir til sky igjen.

Men med så mange mennesker klarer ikke jorden helt å følge med. Da må vi hjelpe til og sørge for gode sanitære forhold. Uten forsvarlig rensing av vann kan sykdommer som kolera og ebola gjøre mange mennesker alvorlig syke.

Bærekraftige sanitærforhold

I år er temaet bærekraftige sanitærforhold og klimaendringer. Toalett og avløp er ikke bare noe som sørger for rent vann og god hygiene, det er også noe som er tvingende nødvendig for å motvirke forurensing og miljøskade. FNs mål er at alle mennesker på jorden skal ha tilgang til rent vann og gode sanitærforhold innen 2030. Det er et ambisiøst mål som krever en del. Klimaendringer vil også skape problemer for sanitærforhold i fremtiden.

Mer tørke, minskende isbreer og et mer ustabilt værmønster øker presset på jordens naturlige vannsyklus og gjør at måten vi håndterer vann på blir enda viktigere. Da må vi passe på at våre sanitære systemer er bærekraftige, slik at de varer lenge og kan møte de utfordringene som klimaet vil skape både i dag og i fremtiden.

Biovac har fremtiden i fokus.

Vil du være med på markeringen?

Det er mange måter du kan markere verdens toalettdag på. Du kan skrive et dikt til toalettet ditt, lage en kake og spise den mens du sitter på do, donere penger til en veldedig organisasjon som jobber for rent vann for alle, eller gå inn på FNs sider om verdens toalettdag og besøke World Toilet Day hvor du kan lese mer om de tiltakene, målene, behovene og utfordringene vi har for å sikre at alle mennesker i verden kan få tilgang til den luksusen vi i Norge ofte tar for gitt – trygge og sikre sanitærforhold.

Vår visjon

Vi i Biovac vet hvor viktig det er med gode renseløsninger. Vår visjon er å sikre grunnlaget for alt liv – rent vann! Vår oppgave er å utvikle og tilrettelegge teknologi og tjenester som gir rent vann.

Rent vann og avløp gir en bærekraftig fremtid.