Nytt hovedrenseanlegg i Hornindal kommune

Biovac Environmental Techology AS har i mai/juni 2018 avsluttet montering og startet opp nytt hovedrenseanlegg for Hornindal Kommune. Prosessbygget til det gamle renseanlegget, som Biovac leverte allerede i 1992, er beholdt for å redusere byggekostnader. Renseanlegget ligger idyllisk til ved bredden av Hornindalsvatnet (Europas dypeste innsjø) og er bygget med reaktorer plassert ute. Anlegget er dimensjonert for 2260 personer, og skal ta imot avløp fra både hus og hyttebebyggelse i Hornindal kommune

Den første utbyggingen var et 200 PE (personekvivalenter) anlegg for Hornindal skule og boligfeltet Kirkehornsbakkane, fullført i 1992. Det andre anlegget, på 750 PE, ble satt i drift i 1997, og er plassert like ved Hornindalsvatnet på Ytrehorn, og er det anlegget som nå er oppgradert. Dette anlegget dekker hele sentrumsområdet. Daværende Teknisk sjef, Jarle Tvinnereim uttalte i forbindelse med den første utbyggingen: “Selv om det er en tung investering for en liten kommnue, er det viktig å ta vare på de verdiene som rent vann gir oss i fremtiden“.